Archives

Blue Rhinestone Stretchy Bracelet
Blue Rhinestone Stretchy Bracelet $125.00 - Sold Out
Quick Shop
Fabulous Cuff Bracelet
Fabulous Cuff Bracelet $120.00 - Sold Out
Quick Shop
Silver Filigree Cuff Bracelet
Silver Filigree Cuff Bracelet $75.00 - Sold Out
Quick Shop
GP Cuff with Pearls
GP Cuff with Pearls $68.00 - Sold Out
Quick Shop

GP Cuff with Red
GP Cuff with Red $68.00 - Sold Out
Quick Shop
Vintage Watch Charm Bracelet
Vintage Watch Charm Bracelet $145.00 - Sold Out
Quick Shop
Cuff With Vintage Romanian Military Pin
Cuff With Vintage Romanian Military Pin $68.00 - Sold Out
Quick Shop
Heart Stopping Bracelet
Heart Stopping Bracelet $65.00 - Sold Out
Quick Shop

Gorgeous Cameo Cuff Bracelet
Gorgeous Cameo Cuff Bracelet $85.00 - Sold Out
Quick Shop
GF Cuff With AB Rhinestones
GF Cuff With AB Rhinestones $135.00 - Sold Out
Quick Shop
Great Gatsby Inspired Hand Jewelry Bracelet 4
Great Gatsby Inspired Hand Jewelry Bracelet 4 $175.00 - Sold Out
Quick Shop